vzorové domky

Prezentace
zlínského
stavebnictví

Vybrané čtyři z oceněných návrhů byly během měsíce realizovány ve vzorové kolonii U Lomu ve čtvrti Nad Ovčírnou.

Tyto vybrané vzorové domy se staly významnou součástí prezentace zlínského stavebnictví pro účastníky Mezinárodního kongresu bytové péče, který se konal v Praze v červnu roku 1935.

Proto musely být postaveny v rekordním čase jednoho měsíce, pravděpodobně na popud Dominika Čipery, starosty města a významného představitele firmy Baťa. Bytového kongresu se zúčastnilo 213 návštěvníků z celého světa (44 z Československa a 169 z Evropy, Kanady a Spojených států Amerických. Významní hosté absolvovali nejen bohatý pražský program, ale také ve dnech 27. - 28. června navštívili v rámci studijní cesty vedle Hradce Králové, Brna a Bratislavy také Zlín. Stavební oddělení Baťových závodů připravilo pro účastníky kongresu zajímavé akce. Součástí jejich programu byla prohlídka výsledků zlínského stavebnictví přímo ve městě, kde ocenili při návštěvě továrních budov, ale i sociálních, zdravotních i kulturních institucí a firemních obytných čtvrtí především nízké stavební náklady i rychlost výstavby. V Památníku Tomáše Bati byla pro tuto příležitost uspořádána výstava zlínského stavebnictví a představeny výsledky Baťovy mezinárodní bytové soutěže včetně filmového záznamu výstavby vybraných vzorových domků.

Hotové realizace si měli účastníci exkurze možnost prohlédnout přímo na místě v kolonii U Lomu ve čtvrti Nad Ovčírnou. Současně bylo u těchto prototypů komplexně vyřešeno i vnitřní zařízení a jejich okolí. Dokládaly rychlost výstavby i nízké stavební náklady firemního pojetí výstavby. Podle vedení firmy měla být úspěšnost jednotlivých staveb zhodnocena po jejich ročním obývání. Vybraný typ se poté měl stát prototypem pro sériovou výstavbu.

I když se žádný z oceněných objektů sériového provedení nedočkal, je dnes bytová kolonie U Lomu památkově chráněna a je ojedinělým příkladem meziválečných snah o moderní bydlení a bytovou kultury ve Zlíně. Spolu s brněnskou kolonií Nový dům jsou jedním z výsledků teorií o minimalistickém bydlení v rámci meziválečného Československa.